Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-16 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:16
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Utrikesrådet Ola Henrikson, Utrikesdepartementet, informerar inför rådet för rättsliga och inrikes frågor den 20-21 februari 2006.

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU12 i ämnet.
Föredragande: KS

4. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:20 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU7 i ämnet.
Föredragande: KH

5. Behandling av Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken, jämte motioner.
Föredragande: TT

6. Kanslimeddelanden.

7. Övriga frågor.

8. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 21 februari 2006 kl. 10.00 offentlig utfrågning om integrationspolitiken i andrakammarsalen)


Bilagor


Till punkterna
2. EU-dokument enligt bilaga
3. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU12, kansli PM, skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting, Migrationsverket: Åldern avgör val av boende och SOSFS 1993:11: Medicinsk åldersutredning av invandrarbarn och adoptivbarn
4. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU7
5. Riksrevisionens styrelses framställning RRS2, häfte med motioner, sammanställning.

Dessutom bifogas förteckning över inkomna SOU, DS m.m.