Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:19
Datum och tid: 09:00
Plats: Andrakammarsalen RÖ5

Föredragningslista

Offentlig utfrågning om arbetsgivarnas medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader.

Bilagor


Program
Deltagarförteckning