Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen av integrationspolitiken jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU6 i ämnet.
Föredragande: TT

3. Fortsatt behandling av yttrande till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2005/06:SfU3y i ämnet.
Föredragande: KL.

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (ev. tisdagen den 28 mars 2006 kl. 11.00).


Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU6 samt utkast till reservationer
3. Förslag till utskottets yttrande 2005/06:SfU3y

Dessutom bifogas förteckning över inkomna SOU, Ds m.m.