Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-30 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:79 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU17 i ämnet.
Föredragande: JIL

3. Behandling av Regeringens skrivelse 2005/06:18 Migration och asylpolitik, jämte motioner.
Föredragande KH, KS

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 4 april 2006 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU17
3. Regeringens skrivelse 2005/06:18 Migration och asylpolitik, häfte med motioner, sammanställningar

Dessutom bifogas:
- Stockholms Överförmyndarnämnd: God man inom 24 timmar
- Plan för SfU:s arbete våren 2006