Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:25
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Curt Malmborg och Stig Orustfjord, Försäkringskassan, informerar om uppföljning av rehabiliteringsverksamheten.

3. Behandling av proposition 2005/06:164 Löneskatter för enmansföretag, jämte motion.
Föredragande: JIL

4. Statistik om ohälsan.

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 20 april 2006 kl. 09.00).

Bilagor


Till punkt
3. Proposition 2005/06:164 Löneskatter för enmansföretag, motion, sammanställning
4. Sammanställning av statistik angående ohälsan