Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av skrivelse 2005/06:18 Migration och asylpolitik, jämte motioner.
Justering av utskottets betänkande 2005/06:SfU10 i ämnet.
Föredragande: KH, KS

3. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier, jämte motioner.
Justering av utskottets betänkande 2005/06:SfU14 i ämnet.
Föredragande: KS

4. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning, jämte motioner.
Justering av utskottets betänkande 2005/06:SfU15 i ämnet.
Föredragande: KL

5. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:159 Vissa socialförsäkringsfrågor, jämte motioner.
Justering av utskottets betänkande 2005/06:SfU16 i ämnet.
Föredragande: JIL

6. Kanslimeddelanden.

7. Övriga frågor.

8. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 9 maj 2006 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU10
3. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU14
4. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU15
5. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU16

Dessutom bifogas:
- Granskningsrapporter Försäkringskassans försäkringsdelegationer (delat i facken till ordinarie ledamöter och arbetande suppleanter) Rapporterna kan hämtas på: http://forsakringskassan.se/omfk/org/fortroende/rapporter/?page=/omfk/org/fortroende/index.php