Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Uppvaktning om pension till hemlandet av företrädare för invandrarorganisationer.

3. Statssekreterare Staffan Bengtsson, Socialdepartementet,
Ulla Y Gustafsson, Ideella föreningen Försäkringskassans förtroendevalda, ordföranden Inger Efraimsson och generaldirektör Curt Malmborg, Försäkringskassan, informerar om förtroendemannarollen i Försäkringskassan.

4. Planering av utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete.

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 16 maj 2006 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Skrivelse från Emina Krzovic, koordinator för samverkansorganisationerna för återvandring
4. PM: Underlag för diskussion om SfU:s uppföljnings- och utvärderingsarbete

Dessutom bifogas:
- EU-Rapport: Utfrågning om integration av invandrare i Europa
- Förteckning över inkomna SOU, Ds m.m.