Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-09-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Utrikesdepartementet återrapporterar från RIF-möten den 1-2 juni, 24 juli och från det informella mötet den 21-22 september samt informerar inför det nya RIF-mötet den 5-6 oktober.

2. Kanslimeddelanden.

3. Övriga frågor.

Bilagor


1. EU-dokument bifogas
2. Reseberättelse från studieresan till Oslo den 11-12 januari 2006