Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av motionsyrkanden om ändringar i utlänningslagen.

Utfrågning av företrädare för Migrationsverket och Integrationsverket.

Föredragande: KH

3. Behandling av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 jämte motioner, såvitt avser
- allmänt om socialförsäkringarna,
- utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom,
- utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

Föredragande: KL, KS, ML

4. Behandling av proposition 2005/06:6 Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning, jämte motioner.

Föredragande: KS

5. Kanslimeddelande.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (ev. fredagen den 28 oktober 2005 kl. 09.00).Bilagor


Till punkterna
3. Motionshäfte (delat i facken till ordinarie ledamöter och arbetande suppleanter), sammanställningar (3 st)
4. Handlingarna i ärendet har sänts ut till sammanträdet den 25 oktober 2005