Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2006/07:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:30
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Överläggningar med statssekreterarna Karin Johansson och Bettina Kashefi, Socialdepartementet, om EU-frågor på socialförsäkringsområdet samt information om EG-förordningen 883/2004 av Lena Malmberg, Socialdepartementet.

3. EU-frågor i övrigt.

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 31 maj 2007 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkt
2. EU-handlingar enligt bilaga

Dessutom bifogas uppdaterad plan för SfU:s arbete.