Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2007-08-23 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:33

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2006/07:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Överläggning med statsrådet Tobias Billström om grönboken om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet.

2. Granskning av KOM(2007) 301 Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet.
Föredragande: KH

3. Kanslimeddelanden.
- Reseberättelse inges till riksdagsstyrelsen.

4. Övriga frågor.

5. Tid för nästa sammanträde (onsdagen den 12 september 2007 kl. 09.00).

Bilagor


Till punkterna
1 och 2. Grönboken, Faktapromemoria 2006/07:FPM107, utdrag ur EU-nämndens stenografiska uppteckningar den 8 juni 2007, utdrag ur kommenterad dagordning daterad 2007-06-04 och PM SfU:s granskning av grönboken.
4. Reseberättelse Socialförsäkringsutskottets studieresa till Genève den 9-11 januari 2006.

Dessutom bifogas:
Rapport till ESS 2007:1, Ett svårlagt pussel - kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall