Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-02-14 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:14

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:14
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Behandling av Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare, jämte motioner.
Föredragande: KS

3. Behandling av allmänna motioner på migrationsområdet.
Föredragande: KS, KH, JIL

4. EU-frågor.

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 19 februari 2008 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Redogörelse 2007/08:RRS15, motionshäfte och sammanställning
3. Motionshäfte och sammanställningar (3 st)