Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:17

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden om socialavgifter och skrivelse 2007/08:33 Redovisning av kartläggning av systemet med vinstandelsstiftelser.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU4.
Föredragande: JIL

3. Redovisning av riksdagens utredningstjänst, sammanställning över EU-länders migrationspolitik.

4. EU-frågor.

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 11 mars 2008 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU4 bifogas endast elektroniskt, har sänts ut till sammanträdet den 4 mars 2008
3. Sammanställning från utredningstjänsten

Dessutom bifogas:
- PM om äldreförsörjningsstödet inför sammanträdet den 11 mars 2008 kl. 11.00
- Sektorprogram för socialpolitik under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008