Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-03 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Generaldirektör Dan Eliasson m.fl., Migrationsverket, informerar om verkets arbete och aktuella frågor.

3. EU-frågor.

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 8 april 2008 kl. 11.00).

BilagorUppdaterad plan för vårens arbete.