Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-17 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2007/08:SfU2y i ämnet.
Föredragande: KL

3. Behandling av proposition 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., jämte motioner.
Föredragande: KH

4. Behandling av proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform, jämte motioner.
Föredragande: JIL

5. Behandling av proposition 2007/08:93 Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform, jämte motioner.
Föredragande: JIL

6. Behandling av proposition 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning, jämte motioner.
Föredragande: KH

7. Behandling av proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete, jämte motioner.
Preliminära beslut fattas den 8 maj 2008.
Föredragande: KS

8. (Kl. 10.30) Riksrevisionen informerar om Rapport RiR 2008:3 Staten och pensionsinformationen.

9. EU-frågor.

10. Kanslimeddelanden.

11. Övriga frågor.

12. Tid för nästa sammanträde (ev. tisdagen den 22 april 2008 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets yttrande 2007/08:SfU2y
3. Proposition 2007/08:105, motionshäfte och sammanställning (har sänts i delutskick 2008-04-10) samt en skrivelse från Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi ang. vård till asylsökande och gömda flyktingar
4. Proposition 2007/08:91, motionshäfte och sammanställning
5. Proposition 2007/08:93, motionshäfte och sammanställning
6. Proposition 2007/08:94, motionshäfte och sammanställning (har sänts i delutskick 2008-04-10)
7. Proposition 2007/08:136, motionshäfte och sammanställning
8. Rapport RiR:2008:3 (har sänts i delutskick 2008-04-10 till ordinarie ledamöter och arbetande suppleanter)