Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-08 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:25

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:25
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl., jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU8.
Föredragande: KH

3. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:91 Vårdnadsbidrag - familjepolitisk reform, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU9.
Föredragande: JIL

4. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:93 Jämställdhetsbonus - familjepolitisk reform, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU10.
Föredragande: JIL

5. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU11.
Föredragande: KH

6. Fortsatt behandling av proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete.
Föredragande: KS

7. EU-frågor.

8. Kanslimeddelanden
- fråga om offentlig utfrågning om arbetskraftsinvandring,
- slovenskt besök 15 maj kl. 13.15,
- EU-seminarium i Bryssel 26-27 maj.

9. Övriga frågor.

10. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 13 maj 2008 kl. 11.00).

Bilagor


Till Punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU8 med tilläggslapp
3. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU9
4. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU10
5. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU11
6. Handlingarna till ärendet utsända till sammanträdet den 17 april, endast sammanställningen bifogas elektroniskt