Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-15 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition (punkterna 2-11), jämte motioner, såvitt avser indelning i utgiftsområden.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2007/08:SfU4y i ämnet.
Föredragande: KL

3. EU-frågor.

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 20 maj 2008 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkten
2. Förslag till utskottets yttrande 2007:08:SfU4y

Dessutom bifogas:
- underlag för OH-bilder på engelska och svenska
- uppdaterad plan för SfU:s arbete