Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:29

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:29
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av yttrande till arbetsmarknadsutskottet över proposition 2007/08:151 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2007/08:SfU5y.
Föredragande: KS

3. Fortsatt behandling av 2007/08:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU13.
Föredragande: JIL

4. Fråga om utskottsinitiativ.

5. EU-frågor.

6. Kanslimeddelanden.

7. Övriga frågor.

8. Tid för nästa sammanträde (torsdagen den 29 maj 2008 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets yttrande 2007/08:SfU5y samt motioner sänds med e-post onsdag kväll
3. Förslag till utskottets betänkande 2007/08:SfU13
4. Förslag till utskottsinitiativ från Kalle Larsson (v)