Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-29 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2007/08:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Information av regeringen, Justitiedepartementet, om förberedelser inför ordförandeskapsåret 2009 (RIF) samt om EU-frågor på migrationsområdet.

3. EU-frågor i övrigt.

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 3 juni 2008 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkten
2. EU-handlingar enligt bilaga