Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2008/09:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av dels proposition 2008/09:139 Vissa frågor om vårdnadsbidrag, m.m., dels fråga om ändring i övergångsreglerna vid införandet av rehabiliteringskedjan.
Föredragande: KS

3. Behandling av 2008/09:RRS23 Riksrevisionens styrelses framställning angående trygghetssystemen utomlands. Ingen motion har väckts med anledning av framställningen.
Föredragande: KH

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 21 april 2009 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Utdrag ur betänkande 2007/08:SfU12
3. Framställning 2008/09:RRS23