Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-23 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2008/09:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:29
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2008/09:SfU4y i ämnet.
Föredragande: KL

3. Kanslimeddelanden.

4. Övriga frågor.

5. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 28 april 2009 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkt
2. Förslag till utskottets yttrande 2008/09:SfU4y