Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-07 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:31

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2008/09:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:31
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget, jämte motioner.
Föredragande: KH

3. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition (punkterna 2-14), jämte motioner.
Föredragande: KH

4. Fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2008/09:101 Årsredovisning för staten 2008, jämte motion.
Föredragande: KL

5. Fråga om yttrande till skatteutskottet över proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl., jämte motion.
Föredragande: KS

6. Kanslimeddelanden.

7. Övriga frågor.

8. Tid för nästa sammanträde (ev. tisdagen den 12 maj 2009 kl. 11.00, därefter torsdagen den 14 maj 2009 kl. 10.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Sammanställning och motioner
3. Sammanställning
4. Motion
5. Sammanställning och motion