Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-14 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:32

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2008/09:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:32
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Överläggning med och information av regeringen, statsrådet Tobias Billström, om sanktionsdirektivet.

3. Fortsatt behandling av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget, jämte motioner.
Justering av förslag till utskottets yttrande 2008/09:SfU5y.
Föredragande: KH

4. Riksrevisor Karin Lindell och revisionsdirektör Astrid Hofslagare, Riksrevisionen, informerar om rapport RiR 2009:2 Försäkringskassans inköp av IT-lösningar (kl. 10.30).

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 26 maj 2009 kl. 11.00). Besök hos Migrationsöverdomstolen tisdagen den 19 maj kl. 11.00-13.00.

Bilagor


Till punkterna
2. EU-handlingar enligt bilaga
3. Förslag till utskottets yttrande 2008/09:SfU5y
4. RiR 2009:2 (till ordinarie ledamöter och arbetande suppleanter)