Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-01-28 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Behandling av propositionerna 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk och 2009/10:69 Kompletteringar av socialförsäkringsbalken. Inga motioner har väckts.
Föredragande: KS, JIL

2. Behandling av proposition 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring, och motioner.
Föredragande: KH

3. Kanslimeddelanden.

4. Övriga frågor.

5. Tid för nästa sammanträde (ev. torsdagen den 4 februari 2010 kl. 10.00, därefter tisdagen den 9 februari 2010 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
1. Sammanställning
2. Motionshäfte och sammanställning samt inkomna skrivelser från Rädda Barnen och Röda Korset
3. - Inbjudan till arbetsmarknadsutskottets offentliga utfrågning om Invandrares etablering på arbetsmarknaden
- Konferens om integration och migration i Sverige och Norge
- Plan för SfU:s arbete under våren

Dessutom bifogas broschyr Hälsofrågor och sociala frågor - resultat av det svenska EU-ordförandeskapet 2009 (till ordinarie ledamöter och arbetande suppleanter)