Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:27
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet och motion.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU18.
Föredragande: KS

3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare (delvis).
Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU15.
Föredragande: KH

4. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:178 Nedsättning av egenavgifter och motioner.
Justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU16.
Föredragande: KH

5. Behandling av proposition 2009/10:190 Uppehållstillstånd för skyddspersoner.
Föredragande: JIL

6. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition och motion.
Föredragande: KS, KH

7. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010 och motion.
Föredragande: JIL

8. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition (punkterna 3-18) och motion.
Föredragande: KS

9. Fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009.
Föredragande: KL

10. Kanslimeddelanden.

11. Övriga frågor.

12. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 18 maj 2010 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU18
3. Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU15
4. Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU16
5. Sammanställning
6. Sammanställning och utdrag ur motion
7. Sammanställning
8. Sammanställning

Dessutom bifogas JO-beslut till socialförsäkringsutskottet för kännedom