Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:30
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Överläggning och information med regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet.

3. Fortsatt behandling av fråga om yttrande till justitieutskottet över Europeiska kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet, KOM(2010) 171.
Föredragande: KH

4. Kanslimeddelanden.

5. Övriga frågor.

6. Tid för nästa sammanträde (tisdagen den 1 juni 2010 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. EU-handlingar enligt bilaga