Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-06-03 kl. 10:00

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll.

2. Överläggning med och information av regeringen, Socialdepartementet, om EU-frågor på socialpolitikens område.

3. Ev. subsidiaritetsprövning av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, KOM(2010)256
Föredragande: JIL

4. Fråga om uppskov med behandling av vissa ärenden.
Ev. justering av förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU20
Föredragande: KL

5. Kanslimeddelanden.

6. Övriga frågor.

7. Tid för nästa sammanträde (ev. torsdagen den 17 juni 2010 kl. 9.45, därefter tisdagen den 10 augusti 2010 kl. 11.00).

Bilagor


Till punkterna
2. EU-handlingar enligt bilaga
3. PM, KOM (2010)256
4. Förslag till utskottets betänkande 2009/10:SfU20

Dessutom bifogas:
- Uppdaterad plan för SfU:s arbete
- Tidskriften Socionomens temanummer EU:s fattigdomsår