Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-09-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2009/10:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Överläggning och information med regeringen, Justitiedepartementet, om EU-frågor på migrationsområdet.

2. Kanslimeddelanden.

3. Övriga frågor.

Bilagor


Till punkt
1. EU-handlingar enligt bilaga