Socialförsäkringsutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 10:00

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2010/11:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-43

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. EU-frågor: Om pensionssystemets framtid
Överläggning
Statssekreterare Anna Westerberg, Socialdepartementet

3. Övriga aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Anna Westerberg m.fl., Socialdepartementet
Mammaledighetsdirektivet
Socialt skydd och social delaktighet
Europaåret för bekämpning av fattigdom och social utestängning

4. Budgetpropositionen för 2011, utgiftsområdena 10–12 inom socialförsäkringsområdet samt Riksrevisionens styrelses redogörelse om sjukskrivningsprocessen (SfU1)
Justering
Prop. 2010/11:1 och motioner
Redogörelse 2010/11:RRS3 och motioner
Föredragande: KL, MK, YK, KH, JIL

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 december 2010 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2–3: EU-handlingar enligt bilaga
Punkt 4: Förslag till betänkande 2010/11:SfU1