Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:18 Tisdag 2011-02-08 kl. 10:30

Tisdag 2011-02-08 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:18
Datum och tid: 10:30
Plats: Nybrogatan 55

Föredragningslista

Studiebesök på Riksrevisionen.

Bilagor