Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:20 Torsdag 2011-02-17 kl. 09:45

Torsdag 2011-02-17 kl. 09:45

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:20
Datum och tid: 09:45
Plats: Skandiasalen N3-04

Föredragningslista

Internt seminarium där socialutskottet möter ungdomar och Barnombudsmannen.

Nästa sammanträde
Tisdag den 1 mars 2011 kl. 11:00

Bilagor


PM, program och deltagarlista bifogas.