Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:21 Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information
Kerstin Wigzell, särskild utredare, informerar om
Upprättelseutredningens betänkande (SOU2011:9)

2. Justering av protokoll

3. En samlad strategi för alkohol-, narkotika- dopnings- och
tobakspolitiken (SoU8)
Beredning
Prop. 2010/11:47 och motioner
Föredragande: KD

4. Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och
vistelsekommun (SoU12)

Beredning
Prop. 2010/11:49 och motioner
Föredragande: JLS

5. Fråga om yttrande till Förvarsutskottet
Motioner 2010/11:Fö231 och 2010/11:Fö232
Föredragande: CEP

6. Arbetsplan

7. Deltagande i Öppet Hus

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 3 mars 2011 kl. 09.30Bilagor


Punkt 2: Prot. 2010/11:19 och 2010/11:20 (mejlas 28/2)
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäften, 2 st
(endast i papper) och UbU1y
Punkt 4: Föredragningspromemoria och motionshäfte
(endast i papper)
Punkt 5: PM och motionshäfte
Punkt 6: Förslag till arbetsplan för veckorna 9-13 2011
Punkt 7: PM
Punkt 8: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet