Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:26 Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Tisdag 2011-03-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Läkemedelsfrågor (SoU15)
Justering
Motioner
Föredragande: CEP

3. Socialtjänstfrågor (SoU10)
Justering
Motioner
Föredragande: KD

4. Folkhälsofrågor (SoU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: JLS

5. Inkomna EU-dokument
Föredragande: KD

6. Arbetsplan

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag 5 april 2011 kl. 11.00Bilagor


1. Prot. 2010/11:25 (mejlas 28/3)
2. Förslag till betänkande 2010/11:SoU15
3. Förslag till betänkande 2010/11:SoU10

4. Föredragningspromemoria och motionshäfte
(endast i papper)
5. PM, faktapromemoria 2010/11:82 och KOM(2011)138
6. Förslag till arbetsplan för veckorna 13-18
7. Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet