Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:27 Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Tisdag 2011-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Fråga om yttrande till KU över Redogörelse för
behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Beredning
Regeringens skrivelse 2010/11:75
Föredragande: CEP

3. Fråga om yttrande till UU över regeringens skrivelse
Årsboken om EU
Beredning
Regeringens skrivelse 2010/11:105 och motion/-er
Föredragande: MD

4. Fråga om ytterligare beredningsåtgärder inför utlåtande
över KOM (2011)60, En EU-agenda för barns rättigheter

Föredragande: KD

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdag den 7 april 2011 kl. 09.30
Öppen utfrågning om erfarenheter från den första tiden efter
omregleringen av apoteksmarknaden
i Förstakammarsalen

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:26 (mejlas 4/4)
Punkt 2: PM
Punkt 3: PM, komplettering mejlas 4/4
Punkt 4: PM
Punkt 5: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet