Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:28 Torsdag 2011-04-07 kl. 09:30

Torsdag 2011-04-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:28
Datum och tid: 09:30
Plats: Förstakammarsalen

Föredragningslista

Öppen utfrågning om erfarenheter från den första tiden
efter omregleringen av apoteksmarknaden

Nästa sammanträde
Tisdag den 12 april 2011 kl. 11:00

Program och inbjudan bifogas.


Bilagor