Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:31 Tisdag 2011-05-03 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Information av Hjälpmedelsinstitutet
Direktören Jan Grönlund

2. Justering av protokoll

3. Yttrande till JuU (SoU4y)
Justering
Prop. 2010/11:107 Förbättrad utslussning från sluten
ungdomsvård och motioner
Föredragande: CEP

4. En EU-agenda för barns rättigheter (SoU17)
Beredning
KOM (2011)60
Föredragande: KD

5. Diskussion
Förenklad motionsberedning
Föredragande: AR

6. Omarbetad arbetsplan

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdag den 10 maj 2011 kl. 11.00

Bilagor


2. Prot. 2010/11:30 (mejlas 2/5)
3. Förslag till yttrande 2010/11:SoU4y (mejlas 29/4)
4. PM, JuU9y och KrU:s prot. utdrag 2010/11:29
5. PM
6. Förslag mejlas 2/5
7. Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet