Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:32 Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. En EU-agenda för barns rättigheter
Överläggning
Statssekreterare Ragnwi Marcelind
Socialdepartementet

2. Kl. 11.30 Information
Gerhard Larsson, särskild utredare, informerar om
Missbruksutredningens förslag

3. Justering av protokoll

4. Fråga om yttrande till KU över 2011 års ekonomiska
vårproposition avseende indelning i utgiftsområden
Beredning
Prop. 2010/11:100
Föredragande: AR

5. Fråga om yttrande till FiU över regeringens skrivelse
Årsredovisning för staten 2010
Beredning
Skrivelse 2010/11:101
Föredragande: MD

6. Förenklad motionsberedning
Beslut om policy
Föredragande: AR

7. Förslag inför framtidsdagen 2012

8. Uppdaterad arbetsplan för veckorna 19-24

9. Inkomna EU-dokument
Föredragande: KD

10. SOS Alarm - fråga om information
Föredragande: CEP

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2011 kl. 09.30
Bilagor


Punkt 1: Missiv, FPM 2010/11:82, KOM(2011)60
Punkt 3: Prot. 2010/11:31 (mejlas 9/5)
Punkt 4: PM
Punkt 5: PM
Punkt 6: PM med utkast till policy
Punkt 8: Förslag till arbetsplan för veckorna 19-24
Punkt 9: PM och återrapport
Punkt 10: PM
Punkt 11: Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet