Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:33 Torsdag 2011-05-12 kl. 09:30

Torsdag 2011-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Kl. 09.30 Information av Riksrevisionen om Rapport
RiR 2011:17 Samordning av stöd till barn och unga
med funktionsnedsättning
Riksrevisor Jan Landahl

2. Justering av protokoll

3. Inkomna EU-dokument
Föredragande: KD

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2011 kl. 09.30

Bilagor


1. Deltagarlista
2. Prot. 2010/11:32 (mejlas 11/5)
3. Återrapport
4. Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet