Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:35 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Information av Riksrevisionen
RiR 2011:19 Rätt information vid rätt tillfälle inom vård
och omsorg - samverkan utan verkan?
Riksrevisor Gudrun Antemar

2. Kl. 11.30 Aktuella EU-frågor
Information inför Epscorådet (sociala delen)
Statssekr. Ragnwi Marcelind, Socialdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Inkomna EU-dokument
Föredragande: KD

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 juni 2011 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Deltagarlista
Punkt 2: Kansliets PM
NRP 2011
KST:s yttrande
Förslag rådsslutsatser barnfattigdom
Förslag rådsslutsatser EU:s funktionshinderstrategi
Punkt 3: Prot. 2010/11:34 (mejlas 1/6)
Punkt 4: Kansliets PM
Prel. dagordning Epsco 6 juni
Kommenterad dagordning Epsco 6 juni
Punkt 5: Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet