Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:36 Torsdag 2011-06-16 kl. 09:30

Torsdag 2011-06-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2010/11:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:36
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2 Planering subsidiaritetsprövning
Planering för ev. subsidiaritetsprövning under sommaren
Föredragande: AR

3 Bemyndigande
Bemyndigande för ordföranden alt. presidiet att i
förekommande fall inhämta regeringens bedömning
av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

4. Inkomna EU-dokument

5 E-hälsoprojekt
Redovisning av läget i e-hälsoprojekt inför
Framtidsdagen 2012 (NU, TU)
Föredragande: MD

6 Återrapport FN-möte
Återkoppling från FN-möte i New York 8-10 juni 2011
om hiv/aids (UNGASS)
Föredragande: Jan R Andersson

7. Inbjudan till FN-möte
Inbjudan till FN-möte i New York 19-20 september 2011
om icke smittsamma sjukdomar

8. Uppdrag att justera protokollet
Fråga om uppdrag för ordförande att justera dagens protokoll

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2010/11:35 (mejlas 15/6)
Punkt 2: Kansliets PM
Punkt 4: Kommenterad dagordning Epsco 17 juni
Punkt 9: Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet
(Obs! Inbjudan från UbU delas i utskicket)