Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:10 Torsdag 2011-11-24 kl. 09:00

Torsdag 2011-11-24 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10
Datum och tid: 09:00
Plats: Förstakammarsalen

Föredragningslista

Öppen utfrågning om Missbruks- och beroendevård - vem
ska ansvara för vad?

Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 november kl. 11:00

Bilagor


Program med uppgift om deltagare bifogas.