Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:19 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19
Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen (SoU11)
Fortsatt beredning
Förslag till utskottsinitiativ
Föredragande: KD

3. Barnfattigdom (SoU8)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR

4. Folkhälsofrågor (SoU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR

5. Forsknings- och framtidsfrågor - förslag om
utskottsövergripande panel

Föredragande. MD

6. Inför EU-informationen den 2 feb.
Fråga om överläggningar
Föredragande: AR

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 februari kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:18 (mejlas 30/1)
Punkt 2: Skrivelse från SKL, ink. 26 jan, delas.
Handlingar utsända tidigare
Punkt 3: Föredragningspromemoria och
motionshäfte (endast papper)
Punkt 4: Föredragningspromemoria och
motionshäfte (endast papper)
Punkt 5: PM, upprättat vid Utvärderings- och
forskningsfunktionen
Punkt 6: PM och Fakta PM 102
Punkt 7: Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet