Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:2 Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Kl 11.00 Information av Socialstyrelsen och
Försäkringskassan

2. Kl 11.45 Information av Etikrådet, Organisationen
för organdonation

3. Redovisning av fördelning av medel från Allmänna
arvsfonden under budgetåret 2010 (SoU2)
Justering
Regeringens skrivelse 2010/11:145
Föredragande: JLS

4. Utredningar avseende vissa dödsfall (SoU3)
Beredning
Prop. 2011/12:4 Utredningar avseende vissa dödsfall
och motioner
Föredragande: JLS

5. Arbetsplan

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober kl. 11:00

Bilagor


1. PM med deltagarlista. Sammanfattningarna från
rapporterna mejlas under fredagen
2. Skrivelse från ordförande Jan-Otto Ottosson, Etikrådet,
med begäran om uppvaktning och deltagarlista
3. Förslag till betänkande 2011/12:SoU2
4. Föredragningspromemoria och motionshäfte (endast i papper!)
5. Uppdaterad arbetsplan för veckorna 42-51
6. Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet