Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:3 Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2011-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Kl. 11.00 Information om delbetänkande
Stefan Carlsson, särskild utredare
informerar om delbetänkande från utredningen om
Översyn av de statliga verksamheterna inom vård-
och omsorgssystemet (S2011:01)

2a. Kl 11.30 Information av Socialdepartementet
Maria Larsson, barn- och äldreminister
informerar om överenskommelsen mellan regeringen
och oppositionen om ersättning till personer som utsatts
för övergrepp eller försummelse av allvarlig art

2b. Göran Johansson, särskild utredare, informerar om
slutrapporten om utredning om vanvård i social
barnavård SOU 2011:61

3. Ramen för utgiftsområde 9 (SoU1y)
Justering
Prop. 2011/12:1 och motioner
Föredragande: AR

4. Höständringsbudget för 2011
Justering
Prop. 2011/12:2
Föredragande: AR

5. Rättelser i alkohollagen (2010:1622) (SoU4)
Beredning
Del av prop. 2011/12:7 Tandvård för personer med
vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
Föredragande: KD

6. Mottagande av motion

7. Överlämnande av motion

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober kl. 09.30

Bilagor


3. Förslag till yttrande 2011/12:SoU1y
4. Förslag på protokollsutdrag
5. Föredragningspromemoria
8. Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet