Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:35 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:30

Torsdag 2012-04-26 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:35
Datum och tid: 2012-04-26 10:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga
organ avsedda för transplantation (SoU19)
Justering
Prop.2011/12:95
Föredragande: KD

3. Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till KU
Slutligt ställningstagande
Skr. 2011/12:75
Föredragande: CEP

4. Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation
i allmänpraktik (SoU22)
Beredning
Prop. 2011/12:108 och motion
Föredragande: JLS

5. Arbetsplan

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Kl. 11.00 Information av socialminister Göran Hägglund
om erfarenheterna av pandemivaccinationen och
biverkningar

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj kl. 10.00-12.00
Internt seminarium med UbU på temat Klinisk forskning
och klinisk läkemedelsprövning
Lokal: Skandiasalen

Bilagor


1. Prot. 2011/12:34 (mejlas 25/4)
2. Förslag till betänkande 2011/12:SoU19
3. Förslag till protokollstext
4. PM och motion
5. Uppdaterad arbetsplan för veckorna 18-21
6. Förteckning över inkomna skrivelser, delas på bordet