Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:36 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:36
Datum och tid: 2012-05-08 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Kl. 11.00 Information av Riksrevisionen
Riksrevisor Claes Norgren informerar över
granskningsrapporten Statens försäljningar av apotek
(RiR 2012:10)

2. Justering av protokoll

3. Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SoU20)
Beredning
Prop. 2011/12:123 och motioner
Föredragande: AR

4. 2012 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till KU
Prop. 2011/12:100
Föredragande: AR

5. Vårändringsbudget för 2012
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:99
Föredragande: AR

6. Årsredovisning för staten 2011
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2011/12:101
Föredragande: MD

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 maj kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: PM och bilaga
Punkt 2: Prot. 2011/12:35 (mejlas 7/5)
Punkt 3: PM och motionshäfte
Punkt 4: PM
Punkt 5: PM
Punkt 6: PM och bilaga
Punkt 7: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet