Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:37 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:37
Datum och tid: 2012-05-10 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Specialist i allmänmedicin - en yrkeskvalifikation
i allmänpraktik (SoU22)
Justering
Prop. 2011/12:108 och motion
Föredragande: JLS

3. Ändrad könstillhörighet (SoU23)
Beredning
Prop. 2011/12:142 och motioner
Föredragande: CEP

4. En EU-rättslig anpassning av regelverket för
sprutor och kanyler (SoU24)
Information
Prop. 2011/12:112 och motion
Föredragande: KD

5. 2012 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till KU
Prop. 2011/12:100
Föredragande: AR

6. Vårändringsbudget för 2012
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2011/12:99
Föredragande: AR

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 maj kl. 11.00

Ca kl. 09.45 Information av Argentinas ambassad

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2011/12:36 (mejlas 9/5)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2011/12:SoU22
Punkt 3: PM och motionshäfte (endast i papper!)
Punkt 4: PM
Punkt 5: PM - protokollstext
Punkt 6: PM - protokollstext
Punkt 7: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet
Utanför samtr: Deltagarlista