Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:39 Torsdag 2012-05-24 kl. 09:30

Torsdag 2012-05-24 kl. 09:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:39
Datum och tid: 2012-05-24 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Kl. 09.30 Information av
Utredningen om översyn av de statliga verksamheterna
inom vård och omsorgsområdet (SOU 2012:33)

2. Justering av protokoll

3. Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (SoU20)
Justering
Prop. 2011/12:123 och motioner
Föredragande: AR

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 maj kl. 09.30

Bilagor


Punkt 2: Prot. 2011/12:38 (mejlas 23/5)
Punkt 3: Förslag till betänkande 2011/12:SoU20
Punkt 4: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet