Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:41 Torsdag 2012-06-07 kl. 11:00

Torsdag 2012-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41
Datum och tid: 2012-06-07 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Ragnwi Marcelind , Socialdepartementet
Sociala delen inför Epscorådet den 21 juni

2. Ca kl 11.15 information av
Företrädare för försvarsdepartementet om läget i
förhandlingarna med Brasilien om Jas-Gripen flygplan
(inför utskottsresa)

3. Justering av protokoll

4. Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om
skälighet, värdighet och välbefinnande i
äldreomsorgen (SoU21)
Beredning
Prop. 2011/12:147
Föredragande: KD

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 juni kl. 08.45 (obs! tiden)

Bilagor


Punkt 1: PM
Punkt 2: Deltagarlista
Punkt 3: Prot. 2011/12:40 (mejlas 5/6)
Punkt 4: PM
Punkt 5: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet