Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:42 Torsdag 2012-06-14 kl. 08:45

Torsdag 2012-06-14 kl. 08:45

Föredragningslista

Socialutskottet 2011/12:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:42
Datum och tid: 2012-06-14 08:45
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om
skälighet, värdighet och välbefinnande i
äldreomsorgen (SoU21)
Justering
Prop. 2011/12:147
Föredragande: KD

3. Inkomna EU-dokument

4. Bemyndigande
Bemyndigande för ordföranden alt. presidiet att i
förekommande fall inhämta regeringens bedömning
av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen

5. Uppdrag att justera protokollet
Fråga om uppdrag för ordföranden att justera dagens protokoll

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 16.30 (obs! dagen och tiden)

Bilagor


1. Protokoll 2011/12:41 (mejlas 13/6)
2. Förslag till betänkande 2011/12:21
3. PM inkomna EU-dok.
6 . Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet